Zubná starostlivosť

Stomatológia pre dospelých

Ošetrenie

Záchovná alebo konzervačná stomatológia

Záchovná alebo konzervačná stomatológia sa zaoberá prevažne ošetrovaním tvrdých zubných tkanív, teda ošetrovaním zubného kazu, eventuálne úrazov a ich komplikácii. Pri ošetrení sa snažíme zachovať čo najväčšiu časť vlastných doposiaľ nepoškodených tvrdých zubných tkanív.

Uvoľnenie

Endodontické ošetrenie

V prípadoch, kedy bakteriálna infekcia prestúpila tvrdými tkanivami až do dreňovej dutiny, nie je možné vyliečiť zub iba výplňou. K odstráneniu infekcie, prípadne odstráneniu bolesti je nutné ošetriť koreňový systém zubu. To znamená:

  • Odstrániť postihnutý nerv pomocou dôkladného mechanického prečistenia a špeciálnych dezinfekčných materiálov potlačiť zápal.
  • Na záver vyplniť dutiny vzniknuté v koreňoch po odstránení zubnej drene materiálom, ktorý pokiaľ je možné hermeticky a homogénne zabráni jeho znovu osídleniu baktériami.

Protetika

Protetická stomatológia

Protetická stomatológia (protetika) respektíve zubné náhrady majú za úlohu pacienta rehabilitovať po mnohých stránkach:

  • Funkčná rehabilitácia - vďaka zubnej náhrade dochádza k obnove príjmu potravy a žuvacej funkcie.
  • Estetická rehabilitácia - správne tvarové a farebné doplnenie zubného oblúku esteticky podporuje celkový vzhľad
  • Fonetická rehabilitácia - vhodný tvar či doplnenie zuba alebo skupiny zubov môžu zlepšiť výslovnosť pri rozprávaní.

Cenník zubnej starostlivosti

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o dentálne zdravie vrátane protetických riešení. Vzájomná komunikácia, vysoká odbornosť a proaktívna liečba sú nosnými piliermi starostlivosti o každého pacienta.