Vstupná stomatologická prehliadka s konzultáciou liečebného plánu